De Lonneboot is een samenwerkingsschool voor kinderen uit Nieuw- en Sint Joosland en de Mortiere.  Het is een school waar leerkrachten, leerlingen en ouders met een openbare of christelijke achtergrond samenwerken  en voor het onderwijs en de opvoeding op school gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. De betrokkenheid van ouders bij de school is groot.

Schoolgids

Schoolgids

Ouder kalender jaarboekje

De Lonnebode

Meer over De Lonneboot

Alle activiteiten