Vormingsles XL: Grote Verhalen

‘Aanwakkeren’ was het thema van de Vormingsles XL Grote Verhalen op vrijdag 7 juni.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 gingen over dit thema met elkaar, en met ouders in gesprek.
De kinderen van groep 5 ontvingen aan het eind van deze les een boek: de kinderen die de lessen Algemeen Vormingsonderwijs volgen kregen het boek ‘Helden-mensen die de wereld mooier maakten’ en de kinderen die de lessen Christelijk Vormingsonderwijs volgen kregen het boek ‘Jeugd Bijbel’.
De boeken worden in de vormingslessen gebruikt. Aan het eind van de basisschool mogen de kinderen het meenemen als geschenk.

Foto’s staan in het fotoalbum