Greenscreen en VR

Groep 7-8 filmde maandag 27 januari onder leiding van Kunsteducatie Walcheren met een greenscreen. Een greenscreen is een groen achtergronddoek dat wordt gebruikt voor chromakey-toepassingen.  Een persoon wordt gefilmd tegen het groene achtergronddoek. Daarna wordt met videobewerkingssoftware de groene achtergrond veranderd. De kinderen gingen aan de slag met een kort fragmentje uit Jaws en Pirates of the Caribbean.
De resultaten staan in het fotoalbum

’s Middags gaf juf Els, bovenschools ICT’er bij Archipel, een verkeersles met behulp van VR-brillen. VR staat voor virtual reality: een virtuele wereld die je ziet door een bril en waarin je je kunt bewegen. Ideaal voor een verkeersles!