1 Created with Sketch.

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (ook wel Ouderraad genoemd) ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van (feestelijke) activiteiten buiten om het reguliere lesrooster: van Zomerfeest en Sinterklaas tot Nieuwjaarsontbijt en Eindtoneel. De Activiteitencommissie bevordert hiermee de bloei van de school. Ze bevorderen dat ouders zich voor de school interesseren. Ze bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten.
De leden van de Activiteitencommissie zijn extra bij de school betrokken. Zij hebben de speciale taak om informatie over wat er leeft onder ouders met de school te bespreken en om naar ouders toe het beleid van de school toe te lichten. Zij kunnen advies uitbrengen aan MR, schoolteam of directie over zaken die ouders aangaan. De Activiteitencommissie beheert de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage. Verantwoording hierover wordt afgelegd aan de MR. Het Jaarverslag en de Begroting worden gepubliceerd in de Lonnebode.
De Activiteitencommissie is geen wettelijk inspraakorgaan, maar voor de school en de kinderen een onmisbare groep actieve ouders!

Voor vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het mailadres van de AC:  or.delonneboot@gmail.com