1 Created with Sketch.

Kinderraad

De Kinderraad wordt gekozen uit de leerlingen in groep 6, 7 en 8. Zij vergaderen over de schoolomgeving. Kennismaken met democratische besluitvorming is een belangrijke doelstelling. Voorbeeld: organisatie ontruimingsoefening, jaarlijks bezoek Stadskantoor, jaarlijkse opruimronde in Speeltuin en wijkschouw met de wijkmanager. Na iedere vergadering doe je verslag in je eigen klas. Als je belangstelling hebt om volgend jaar in de Leerlingenraad mee te praten dan kun je je verkiesbaar stellen in de eerste schoolweek van het jaar.