1 Created with Sketch.

Leerlingenraad

De Leerlingenraad wordt gekozen uit de leerlingen in groep 4 t/m 8, één per groep. Zij adviseren het schoolteam en de directie over alles wat met de school te maken heeft. Ze zijn betrokken bij vernieuwingen en beheren de ideeënbus. Voorbeeld: de uitbreiding van het schoolplein en de keuze voor het spaarproject, de Talentenmiddag en de Muziek- en Dansmiddag. Na iedere vergadering doe je verslag in je eigen klas. Als je belangstelling hebt om volgend jaar in de Leerlingenraad mee te praten dan kun je je verkiesbaar stellen in de eerste schoolweek van het jaar.