1 Created with Sketch.

Organisatie

Alle medewerkers van de school werken ten dienste van het onderwijs aan de leerlingen. De groepsleerkrachten voor de leerlingen van hun groep, de Intern Begeleiders voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de directeur en de waarnemend directeur/onderwijsontwikkelaar voor het onderwijskundig beleid en de dagelijkse leiding. De school heeft voor één dag per week een conciërge en een administratief medewerker.