1 Created with Sketch.

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders bij de school is groot. De ouders van leerlingen uit Nieuw- en Sint Joosland (ongeveer 65%) en de Mortiere (ongeveer 35%) nemen deel aan verschillende geledingen: Medezeggenschapsraad, Ouderraad/Activiteitencommissie en de Schoolcommissie. Daarnaast zijn er veel ouders die zich incidenteel (begeleiding excursie, begeleiding schoolreis, hulpouder Paaslunch etc) of structureel (Ontdekkasteel, begeleiding naar de bibliotheekbus Columbus, gastlessen etc) voor de school inzetten. Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is er een Nieuwjaarsinloop waar ook de ouderhulp wordt geïnventariseerd. De opkomst van ouders bij informatieavonden en rapportgesprekken is zeer hoog. De communicatie met ouders is laagdrempelig en toegankelijk: voor en na schooltijd worden indien nodig gesprekken gepland, voor de herfstvakantie wordt per (combinatie)groep een informatieavond georganiseerd met informatie over de werkwijze, in de tweede, derde en vierde week van het schooljaar worden Startgesprekken georganiseerd waaraan vanaf groep 5 ook de leerlingen deelnemen; in november worden er voortgangsgesprekken gepland met ouders, in maart en juni krijgen de kinderen een rapport, in maart met een rapportgesprek met ouders, in juni op aanvraag van ouders of leerkracht; in groep 1 en 8 vinden huisbezoeken plaats; de nieuwsbrief Lonnebode verschijnt ongeveer 14 keer per schooljaar; een keer in de 3 jaar zijn er Opa- en Omadagen; een keer per 3 jaar zijn er Kijkochtenden voor ouders, zij kunnen dan een les in een kernvak bijwonen.
Potentiële ouders worden uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek en een
rondleiding.