1 Created with Sketch.

Overblijf en opvang

Lonnelunch
Tijdens de middagpauze kunt u als ouder kiezen: de kinderen kunnen naar huis of gebruik maken van de Overblijf (Lonnelunch).
Met uitzondering van de woensdag kunt u iedere dag gebruik maken van de Lonnelunch. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er gemiddeld zo’n 60 kinderen. Hiervoor zijn 2 Pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Walcheren en 2 vrijwillige ouders beschikbaar.
De Lonnelunch werkt met een onlinesysteem: TSO-Assistent. U kunt op een flexibele manier de overblijf van uw kind voortaan reserveren en annuleren, 7 dagen per week, 24 uur per dag. U betaalt uiteindelijk via automatische incasso de afgenomen overblijfmomenten, na ontvangst van een gespecificeerde declaratie. Bij aanmelding op school ontvangt u de inloggegevens. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via lonnelunch@archipelscholen.nl

Ouderbrief TSO-assistent

BSO
De Voor- en Naschoolse opvang wordt verzorgd door KOW. De Lonneboot werkt steeds nauwer samen met KOW Peutergroep Kiekeboe en KOW BSO De Kajuit. De mogelijkheden van Voor- en Naschoolse opvang willen we daarmee vergroten. Voor meer informatie: BSO Kajuit.

In het digitale ouderportaal Mijn KOW kunt u zien wat uw kind meemaakt. De pedagogisch medewerkers plaatsen hierop foto’s en korte verslagen. zo blijft u altijd en overal op de hoogte via uw computer, tablet en smartphone. Ook vindt u hier belangrijke documenten, zoals facturen en overeenkomsten, eenvoudig terug. Meer informatie: Mijn KOW