1 Created with Sketch.

Schoolcommissie

De Schoolcommissie is een groep met 6 leden: 2 ouders die hebben gekozen voor Algemeen Vormingsonderwijs en 2 ouders die hebben gekozen voor Christelijk Vormingsonderwijs, 1 leerkracht die AVO geeft en 1 leerkracht die CVO geeft. Zij adviseren het schoolteam en de directie gevraagd en ongevraagd over alles wat met vormingsonderwijs en de vieringen en met de identiteit openbaar-christelijk heeft te maken. De Schoolcommissie is geen wettelijk inspraakorgaan ,maar voor de identiteit van de samenwerkingsschool een waardevolle groep.