1 Created with Sketch.

Sociale veiligheid

Op De Lonneboot gaan we respectvol met elkaar om. We willen dat iedereen zich gekend en gewaardeerd kan voelen. We hebben actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij. Ontmoeting en samenwerking, tolerantie en solidariteit, eigenheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden.
Op De Lonneboot is hier veel aandacht voor: in het geheel van Vormingsonderwijs (de dagopeningen, de vormingslessen, de weeksluiting Keek op de Week en de vieringen), in de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling, in de deelname aan de Respectweek, de Dag voor de Rechten van het Kind, de spaarprojecten voor goede doelen, de boodschappenactie voor Roemeniƫ, de vele groepsdoorbrekende activiteiten etc.
Uit het Inspectierapport van januari 2016: ‘Er is sprake van een veilig schoolklimaat en de leraren en de directie geven aan trots te zijn op de sfeer op school, niet alleen naar de leerlingen toe maar ook binnen het team. De ouders met wie is gesproken, bevestigen dit en zij geven ook aan dat hun kinderen graag naar school gaan. Uit het gesprek met enkele leerlingen wordt duidelijk dat er veel positieve aandacht is voor alle leerlingen.Er zijn duidelijke regels en de school gaat regelmatig na hoe het staat met de veiligheidsbeleving van de leerlingen, de ouders en de leraren.’
Voor meer informatie over hoe we de sociale veiligheid meten verwijzen we u naar onze pagina op www.scholenopdekaart.nl.