1 Created with Sketch.

Verlof en verzuim

Voor het aanvragen van verlof buiten om de schoolvakanties gelden wettelijke regels. Een aanvraagformulier kunt u krijgen via de directeur. We willen u vragen u vooraf goed op de hoogte te stellen van de regelgeving. Hiervoor verwijzen we u naar www.archipelscholen.nl/leerplicht.