1 Created with Sketch.

Ziekmelden

Wanneer kinderen niet op school zijn, moet dit door ons worden geregistreerd. Voor een goede controle en het juist registreren van de afwezigheid van kinderen is het belangrijk dat wij op tijd weten of kinderen ziek zijn of door andere omstandigheden afwezig. Is een leerling zonder bericht afwezig dan wordt u door de betrokken leerkracht telefonisch benaderd.
Wilt u ziekmeldingen en/of andere mededelingen voor schooltijd telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.25 uur via 0118-601477.